KAJAKI

Blog

Fauna i Flora Wdy

Rzeka Wda obejmuje różnorodne formy życia. Na wodnej autostradzie można spotkać rzadkie ptaki wodne, takie jak Orlik krzykliwy  , czy Czapla biała. Wśród ssaków warto wspomnieć Wydrze europejskiej, która jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Ponadto, występują tu również chronione gatunki ryb, jak łosoś i troć. Oprócz tego, warto zauważyć obecność różnorodnych gatunków owadów wodnych oraz płazów i gadów.

Fascynatom przyrody na rzece Wda szczególnie dedykuje odcinek rezerwatu ,,Krzywe Koło w Pętli Wda”. Tu zobaczymy gatunki ptaków,  zarówno związane z wodami jaki i lądowe. Wśród ptactwa wodnego ,mogą się znajdować kormorany, łabędzie,  perkozy,  a także różne gatunki kaczek. Ponadto, rezrwat może być ostoją dla ptaków drapieżnych, takich jak orła czy jastrzębie